Öken & Oas

Öknar är extrema i sin variation, isolation och praktfullhet. Dess skönhet ligger i landstrukturen och formationerna, den kontrasterande himlen och i hur livet har funnit sitt sätt att bemästra det karga klimatet.

Inspirera mig


Om insamling av personuppgifter