Mongoliet

Mongoliet har kallats den sista vildmarksnationen i världen då landet är sparsamt befolkat. Här bor nomadiska herdar som anser att deras landskap är heligt och det är inte svårt att förstå varför!

Inspirera mig


Om insamling av personuppgifter