Kenya

Namnet Kenya betyder mänsklighetens vagga och har en lång historia från förhistoriska lämningar till nutid. Landets geografi är lika skiftande som dess människor. Vi vill gärna kalla det Afrikas pärla!

Inspirera mig


Om insamling av personuppgifter